Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „ReSTART”Condiții de acordare
SolicitantMembrului CAR care nu poate rambursa total sau parţial rata lunară ca urmare a unor dificultăţi financiare/dificultăţi de plată (diminuarea veniturilor familiei, întreruperea activităţii în muncă, creşterea gradului de îndatorare, altor probleme care pot afecta rambursarea lunară a împrumutului), are unul sau mai multe împrumuturi în derulare și înregistrează restanțe.
Valoarea împrumutului Cel puțin soldul împrumutului (împrumuturilor), dobânzile şi orice ale costuri existente.
Fond social. Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Durata de rambursare Până la 60 luni.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract.
Dobânda anuală. În procent fix de 25% pe toată perioada de creditare.
Comision refinanțare 3%
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.
Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul ReSTART

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 36 luni, vei plăti o rată medie lunară de 202,72 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 2.168,89 lei; Valoarea totală de plată 7.168,89 lei (5.000 lei sold împrumut + 2.168,89 lei costul total); D.A.E.: 28,20 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.