Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul ACTIV Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social. Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: nelimitată. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului. Consum, dezvoltare, investiții.
Durata de rambursare Până la 84 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. (Anexa 1) Fixă pe toată perioada de creditare, procentul ajustându-se în funcție de suma acordată și perioada de rambursare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul ACTIV

Dacă doreşti să împrumuţi 10.100 lei, pe care îi rambursezi în 36 luni, vei plăti o rată medie lunară de 380,35 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 3.598,37 lei; Valoarea totală de plată 13.698,37 lei (10.100 lei sold împrumut + 3.598,37 lei costul total); D.A.E.: 23,14 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.

Extras din Procedura privind acordarea împrumuturilor, actualizată şi aprobată prin Hotărârea nr. 9 din 18.08.2022 a Consiliului Director; Valabil începând cu 01.09.2022.